Regulament oficial al concursului ”AS Dance&Music Competition”

  Concurs de muzică - 4 martie 2023

ORGANIZATOR 

            Organizatorul Concursului ”AS Dance&Music Competition” este Asociația DansAS (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in București, Aleea Perișoru nr. 5, sector 3, CIF 23506385, banca BRD sucursala Theodor Pallady, reprezentată prin Mădălina Teodorescu în calitate de Vicepreședinte al asociației, în parteneriat cu Palatul Național al Copiilor din București, bd. Tineretului nr. 8-10, sector 4 , unde se desfășoară concursul ADMC in datele de 4 și 5 martie 2023.

           Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala www.dansas.ro . Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare. Coordonatorul  concurentului/scolii/grupului/trupei face inscrierea in concurs prin completarea fisei de inscriere. (online)

 

LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI         

Concursul se va desfășura în data de 4 martie 2023 intre orele 10 - 20.00 la Palatul Național al Copiilor din București - Sala Mare

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concurenții celor 3 secțiuni de onterpretare vor evolua pe scenă cu negativul piesei , pe suport audio.(mp3).

Piesele alese de concurenți pot fi din repertoriul românesc sau internațional dar trebuie să corespundă vârstei, posibilităților vocale și interpretative ale copiilor.

Momentele artistice ale grupurilor trebuie să conțină elementele unui show(temă, costumație, coregrafie, decoruri) iar ca durată se vor încadra intre 3-7 minute.             

            Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condiţiile Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta pentru a-şi valida participarea. Concursul este dedicat atât preșcolarilor și elevilor începând cu vârsta de 5 ani, cât și adulţilor.
           Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a
prevederilor Regulamentului.
           Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de
Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia
este susceptibilă de fraudă.

ÎNSCRIERE

Înscrierile se vor face online pe website-ul
www.dansas.ro, în perioada 27 ianuarie - 03 martie 2023. Următoarele documente vor fi trimise
într-un singur email sau încărcate pe pagina de înscriere din site.
1. Formular de înscriere tip completat integral (online);
2. Copie certificat naștere concurent
3. Foto color format jpeg.(recentă, bust, clara, fara accesorii)
4. Negativul în format mp3 – secțiunile canto, compoziție (opțional, dacă este cazul) și cor (opțional, dacă
este cazul);

Declarație privind drepturile de autor

Acord privind prelucrarea datelor personale
    Numărul de participanți la concurs este limitat. În cazul atingerii numărului maxim de participanți,
organizatorii vor anunța încetarea înscrierilor pe site-ul www.dansas.ro

Materialele trimise nu sunt returnabile.

 

NIVEL EXPERIENTA:

        

Hobby(amatori)  -  copii care frecventeaza  cursurile de canto în sistem de educație nonformală ( 2 - 6 ore de curs/săptămână).

            Pre-Profesioniști (PRO)– copii care urmează cursuri de canto în Liceele vocaționale, școli particulare, mai mult de 8 ore curs/săptămână.

 

SECTIUNI:

 

 •     Canto
 •     Chitară
 •     Cor
 •     Compoziție

 

VARSTA: 

 • 5 - 8 ani
 • 9 - 11 ani
 • 12-14 ani
 • 15-18 ani
 • 18 +  

 

DURATA:

 

 • Solo – max. 3.00 minute
 • Duet /Trio – 3.00 minute
 • Quartet – max. 3.00 minute
 • Cor – max. 10.00 minute

 

Ordinea de desfășurare a concursului va fi comunicata concurentilor inaintea inceperii concursului si afisata pe site-ul concursului. (dansas.ro)

- În timpul concursului prezența concurenților în culise este obligatorie cu cel puțin 3 momente înaintea intrării în scenă.

- Este obligatorie pentru toate persoanele care vor avea acces în instituție respectarea normelor de disciplină competițională, un comportament civilizat, care să nu aducă prejudicii fizice sau morale oricărui participant la eveniment.

- ACCESUL  ÎN SALA DE CONCURS SE FACE PE BAZA DE BRATARA (30 de lei /spectator)!

- Bratara de acces poate fi procurata inainte de ziua de concurs de la organizatori (detalii pe site-ul de concurs) si/sau in ziua concursului.

 Accesul la scenă și backstage este limitat doar pentru concurenți și coordonatori (profesor, antrenor, instructor, coregraf) pe baza bratarii primite de la organizatori(gratuit).

 Fiecare concurent trebuie să aibă stick cu piesa (negativ) prezentată în concurs, in format mp3.

 

DONAȚII CONCURS:

 • 300 lei/ solist pentru fiecare secțiune (se aplică un discount de 50 de lei pentru înscrierea la 2 categorii diferite.)
 • 500 lei/ grupuri mici (2-5 membri)
 • 600 lei/grupuri mari (peste 5 membri)

În caz de neprezentare la concurs, donația nu se restituie! 

În eventualitatea în care un concurent dorește să se înscrie la mai multe categorii, va achita taxe separate
pentru fiecare categorie în parte.

          Fiecare instituție / școală / club va completa câte o fişă de înscriere pentru fiecare dans (atașând lista cu copiii participanți și data nașterii), cât și asumarea de responsabilitate,  pe care o va trimite  pana la data de 3 martie 2023.

          În ziua concursului participanţii vor avea asupra lor copie xerox dupa certificatul de nastere și tabele cu participanții școlii .

 JURIZARE:

    Juriul va fi format din 4 personalități muzicale.

        Deciziile juriului sunt incontestabile. Participanții/ profesorii/părinții  nu pot perturba membrii juriului în timpul concursului; este interzis accesul oricărei persoane în zona destinată juriului.

        Înscrierea la CONCURS atestă faptul că participanții sunt de acord cu regulamentul și deciziile juriului.

       Depasirea timpului aduce asupra sa depunctarea momentului artistic.

 

 PREMII  :

 • Trofeul  ”AS Dance&Music Competition”
 • Premiul I
 • Premiul II
 • Premiul III
 • Menţiuni

PREMII SPECIALE:

 • Premiu special pentru cea mai bună voce(solist).
 • Premiu special pentru cel mai bun show(grupuri).

Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate exclusiv de către participanţi.

Toate momentele artistice trebuie să respecte din punct de vedere vestimentar și coregrafic vârsta copilului.

Înscrierea se face pe platforma on-line, pe site-ul www.dansas.ro și completarea câmpurilor solicitate. Încărcarea muzicii pentru fiecare piesă de concurs este obligatorie, până la data de vineri 24 februarie 2023
- Înscrierea este validată după introducerea datelor în fișa de înscriere și achitarea taxei de participare(donație), in contul :

 (La detalii de plată ale transferului bancar trebuie menționt DONAȚIE- numele concurentului/grupului/școlii de muzică

 

ASOCIATIA DANSAS

CIF 23506385

CONT IBAN RO83BRDE441SV09465184410 in  RON,

 B.R.D. - G.S.G., codul SWIFT: BRDEROBU

 

- Încadrarea pe categorii de vârstă se face în funcție de vârsta solistului exprimată în ani, luni (ex: 8,6) sau vârsta medie a grupului exprimată în ani, luni (ex: 11,3), la data de 3 martie 2023.

- La secțiunea dans clasic este permisă utilizarea pantofilor de balet pointes, începând cu vârsta de 10 ani, în așa fel încât să nu pericliteze sănătatea copilului.

- Organizatorii asigură condiții tehnice profesionale privind spațiul scenic, sunet și lumina. Scena are dimensiunile: lățime - 10 m, adâncime - 10 m.

- Sunt admise pe scenă obiecte scenografice de dimensiuni reduse, recuzită, obiecte care pot fi manevrate de concurenți. Nu intră în sarcina organizatorilor manevre tehnice suplimentare legate de scenografia personală.

Concurentii vor intra in concurs intr-o ordine stabilita de organizatori care va fi anuntata din timp.(pe site-ul dansas.ro)

Fiecare concurent va primi medalie a concursului si diploma de participare si un trofeu pentru fiecare scoala de muzică înscrisă.

Concursul va incepe la ora 10.00 urmand ca fiecare participant/grup/trupa sa fie prezent cu cel putin o ora inainte de inceperea efectiva a concursului.

Neprezentarea pana cel tarziu cu o ora inainte de inceperea concursului atrage de la sine eliminarea din concurs.

De asemenea tentativa de frauda a concursului, abaterile grave de la prezentul Regulament si de la normele bunelor maniere vor duce la eliminarea din concurs.

Acord GDPR

Prin participarea la acest eveniment, se da acordul ”AS Dance&Music Competition” cu privire la fotografierea/inregistrarea video a participantilor, publicarea in mod gratuit a imaginilor din concurs pe site-ul dansas.ro sau pe alte canale(print,TV,online) in scopul prezentarii evenimentului. De asemenea in acest fel se da consimtamantul fiecarui participant cu privire la datele personale care vor fi salvate si procesate .

Datele personale vor fi prelucrate  și folosite pentru buna desfășurare a concursului, cât și a promovării, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, respectiv ale Legii nr. 190/2018 pentru punerea în aplicare a Regulamentului.

 

Organizatori:

 

Presedinte onorific al concursului                                       Director concurs

Maestru coregraf Aura Ghica                                      Coregraf Mona Teodorescu                         

                                                                                          0727277262